השב / י לאירוע TensorFlow Everywhere המקומי שלך היום!

tf.train.ClusterDef

A ProtocolMessage

job repeated JobDef job