השב / י לאירוע TensorFlow Everywhere המקומי שלך היום!

tf.train.FeatureList

A ProtocolMessage

feature repeated Feature feature