השב / י לאירוע TensorFlow Everywhere המקומי שלך היום!

tf.train.FeatureLists

A ProtocolMessage

feature_list repeated FeatureListEntry feature_list

Child Classes

class FeatureListEntry