השב / י לאירוע TensorFlow Everywhere המקומי שלך היום!

tf.train.JobDef

A ProtocolMessage

name string name
tasks repeated TasksEntry tasks

Child Classes

class TasksEntry