Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tf.train.latest_checkpoint

TensorFlow 1 wersja Zobacz źródło na GitHub

Znajdzie nazwę pliku ostatniego zapisanego pliku kontrolnego.

Stosowany w notebookach

Używany w przewodniku Używany w samouczków

Pobiera stanu kontrolnego danych dostarczonych checkpoint_dir i poszukuje odpowiedniego TensorFlow 2 (korzystnie) albo TensorFlow ścieżki 1.x kontrolnego. Latest_filename argument ma zastosowanie tylko jeśli Oszczędzasz punkt kontrolny przy użyciu v1.Saver.save

Zobacz Training punktów kontrolnych Przewodnik po więcej szczegółów i examples.`

checkpoint_dir Katalog, w którym zostały zapisane zmienne.
latest_filename Opcjonalna nazwa pliku bufora protokołu, który zawiera listę najnowszych nazwami punktów kontrolnych. Patrz odpowiedni argument v1.Saver.save .

Pełna ścieżka do najnowszej punktu kontrolnego lub None , jeśli nie stwierdzono checkpoint.