Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Moduł: tf.train

TensorFlow 1 wersja

Wspieranie szkoleń modeli.

Zobacz Training instrukcji.

moduły

experimental moduł: Publiczne API dla przestrzeni nazw tf.train.experimental.

klasy

class BytesList : a ProtocolMessage

class Checkpoint : Grupy śledzenia obiektów, zapisywanie i ich przywróceniu.

class CheckpointManager : Zarządza wiele punktów kontrolnych, których autorem jest utrzymanie i usuwanie niepotrzebnych niektóre z nich.

class CheckpointOptions : Opcje dla konstruowania kontrolnego.

class ClusterDef : a ProtocolMessage

class ClusterSpec : Reprezentuje klaster jako zbiór „zadań”, organizowanych w „pracy”.

class Coordinator : Koordynator dla wątków.

class Example : a ProtocolMessage

class ExponentialMovingAverage : Utrzymuje średnie ruchome zmiennych stosując wykładniczy zanik.

class Feature : a ProtocolMessage

class FeatureList : a ProtocolMessage

class FeatureLists : a ProtocolMessage

class Features : A ProtocolMessage

class FloatList : a ProtocolMessage

class Int64List : a ProtocolMessage

class JobDef : a ProtocolMessage

class SequenceExample : a ProtocolMessage

class ServerDef : a ProtocolMessage

Funkcje

checkpoints_iterator(...) : Ciągłe uzyskując nowe pliki punktów kontrolnych jak się pojawiają.

get_checkpoint_state(...) : Zwraca CheckpointState proto od "punktu kontrolnego" pliku.

latest_checkpoint(...) : Znajduje nazwę pliku ostatniego zapisanego pliku kontrolnego.

list_variables(...) : Zwraca listę wszystkich zmiennych w punkcie kontrolnym.

load_checkpoint(...) : Zwraca CheckpointReader do punktu kontrolnego znaleźć w ckpt_dir_or_file .

load_variable(...) : Zwraca wartość tensor danej zmiennej w punkcie kontrolnym.