Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tf.argsort

TensorFlow 1 wersja Zobacz źródło na GitHub

Zwraca indeksy tensora które dają jej posortowanych wzdłuż osi.

Dla tensora 1d tf.gather(values, tf.argsort(values)) jest równa tf.sort(values) . W przypadku większych wymiarów wyjście ma taki sam kształt, jak values , ale wzdłuż danej osi, wartości reprezentuje indeks elementu sortowanego tego wycinka tensora w danym położeniu.

Stosowanie:

 import tensorflow as tf
a = [1, 10, 26.9, 2.8, 166.32, 62.3]
b = tf.argsort(a,axis=-1,direction='ASCENDING',stable=False,name=None)
c = tf.keras.backend.eval(b)
# Here, c = [0 3 1 2 5 4]
 

values 1-D lub większa numeryczny Tensor .
axis Oś, wzdłuż której posortować. Domyślną wartością jest -1, który sortuje ostatnią oś.
direction Kierunek, w którym sortowanie wartości ( 'ASCENDING' lub 'DESCENDING' ).
stable Jeśli to prawda, równe elementy w oryginalnym tensora nie zostaną ponownie uporządkowane w zwróconym kolejności. Niestabilny porządek nie jest jeszcze zaimplementowana, ale ostatecznie będzie domyślnym ze względu na wydajność. Jeśli wymagają stabilnego porządku, przechodzą stable=True kompatybilności przodu.
name Opcjonalna nazwa operacji.

Int32 Tensor z takim samym kształcie jak values . Wskaźniki, które sortować każdą kromkę podanych values wzdłuż danej axis .

ValueError Jeżeli oś nie jest stała skalar lub kierunek jest nieprawidłowy.