Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tf.random_normal_initializer

TensorFlow 1 wersja Zobacz źródło na GitHub

Inicjator, który generuje tensory z rozkładu normalnego.

Stosowany w notebookach

Używany w przewodniku Używany w samouczków

Inicjalizatory pozwala wstępnie określić strategię inicjalizacji, zakodowane w obiekcie inicjująca, nie znając kształt i dtype zmiennej jest zainicjowany.

Przykłady:

def make_variables(k, initializer):
 return (tf.Variable(initializer(shape=[k], dtype=tf.float32)),
     tf.Variable(initializer(shape=[k, k], dtype=tf.float32)))
v1, v2 = make_variables(3,
            tf.random_normal_initializer(mean=1., stddev=2.))
v1
<tf.Variable ... shape=(3,) ... numpy=array([...], dtype=float32)>
v2
<tf.Variable ... shape=(3, 3) ... numpy=

make_variables(4, tf.random_uniform_initializer(minval=-1., maxval=1.))
(<tf.Variable...shape=(4,) dtype=float32...>, <tf.Variable...shape=(4, 4) ...

mean skalar pyton lub skalarne tensor. Średnia z wartości losowych w celu wytwarzania.
stddev skalar pyton lub skalarne tensor. Odchylenie standardowe wartości losowych do generowania.
seed Pythona całkowitą. Wykorzystywane do tworzenia losowych nasion. Zobacz tf.random.set_seed dla zachowania.

metody

from_config

Pokaż źródło

Wystąpienie inicjatora ze słownika konfiguracji.

Przykład:

 initializer = RandomUniform(-1, 1)
config = initializer.get_config()
initializer = RandomUniform.from_config(config)
 

args
config Słownik Pythona. Będzie to zazwyczaj wyjście get_config .

Zwroty
Instancja Initializer.

get_config

Pokaż źródło

Zwraca konfigurację inicjatora jako JSON-serializable dict.

Zwroty
JSON-serializable dict Python.

__call__

Pokaż źródło

Zwraca obiekt tensorowy zainicjowany w sposób określony przez inicjatora.

args
shape Kształt tensora.
dtype Opcjonalnie dtype tensora. Tylko pływające rodzaje punktowe są obsługiwane.

podbicia
ValueError Jeśli dtype nie jest zmiennoprzecinkowych