השב / י לאירוע TensorFlow Everywhere המקומי שלך היום!

tf.train.Example

A ProtocolMessage

Used in the notebooks

Used in the guide Used in the tutorials

features Features features