บันทึกวันที่! Google I / O ส่งคืนวันที่ 18-20 พฤษภาคม ลงทะเบียนตอนนี้

tf.train.Example

A ProtocolMessage

Used in the notebooks

Used in the guide Used in the tutorials

features Features features