Lưu ngày! Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5 Đăng ký ngay

tf.train.Example

A ProtocolMessage

Used in the notebooks

Used in the guide Used in the tutorials

features Features features