השב / י לאירוע TensorFlow Everywhere המקומי שלך היום!

tf.train.Feature

A ProtocolMessage

Used in the notebooks

Used in the tutorials

bytes_list BytesList bytes_list
float_list FloatList float_list
int64_list Int64List int64_list