השב / י לאירוע TensorFlow Everywhere המקומי שלך היום!

tf.train.Int64List

A ProtocolMessage

Used in the notebooks

Used in the tutorials

value repeated int64 value