Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tf.unique

TensorFlow 1 wersja Zobacz źródło na GitHub

Znajdzie unikalne elementy 1-D tensora.

Ta operacja powraca tensora y zawierający wszystkie unikalne elementy x klasyfikowane w tej samej kolejności, że występują one w x ; x nie musi być sortowane. Operacja ta także zwraca tensora idx ten sam rozmiar co x , która zawiera indeks każdej wartości x w unikalnym wyjściowy y . Innymi słowy:

y[idx[i]] = x[i] for i in [0, 1,...,rank(x) - 1]

Przykłady:

 # tensor 'x' is [1, 1, 2, 4, 4, 4, 7, 8, 8]
y, idx = unique(x)
y ==> [1, 2, 4, 7, 8]
idx ==> [0, 0, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4]
 
 # tensor 'x' is [4, 5, 1, 2, 3, 3, 4, 5]
y, idx = unique(x)
y ==> [4, 5, 1, 2, 3]
idx ==> [0, 1, 2, 3, 4, 4, 0, 1]
 

x Tensor . 1-D.
out_idx Opcjonalny tf.DType od: tf.int32, tf.int64 . Domyślnie tf.int32 .
name Nazwę operacji (opcjonalnie).

Krotką Tensor obiektów (Y IDX).
y Tensor . Ma taki sam typ jak x .
idx Tensor typu out_idx .