Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tf.math.sigmoid

Wersja TensorFlow 1 Wyświetl źródło na GitHub

Oblicza sigmoidę x elementu.

Używany w notebookach

Używany w przewodniku Używany w samouczkach

Wzór na obliczenie sigmoidy (x): y = 1 / (1 + exp(-x)) .

Dla x \ in (-inf, inf) => sigmoid (x) \ in (0, 1)

Przykładowe zastosowanie:

Jeśli liczba dodatnia jest duża, jej sigmoida zbliży się do 1, ponieważ formuła będzie y = <large_num> / (1 + <large_num>)

x = tf.constant([0.0, 1.0, 50.0, 100.0])
tf.math.sigmoid(x)
<tf.Tensor: shape=(4,), dtype=float32,
numpy=array([0.5   , 0.7310586, 1.    , 1.    ], dtype=float32)>

Jeśli liczba ujemna jest duża, jej sigmoida zbliży się do 0, ponieważ formuła będzie y = 1 / (1 + <large_num>)

x = tf.constant([-100.0, -50.0, -1.0, 0.0])
tf.math.sigmoid(x)
<tf.Tensor: shape=(4,), dtype=float32, numpy=
array([0.0000000e+00, 1.9287499e-22, 2.6894143e-01, 0.5],
   dtype=float32)>

x Tensor z typem float16 , float32 , float64 , complex64 lub complex128 .
name Nazwa operacji (opcjonalnie).

Tensor tego samego typu co x .

Przykład użycia:

x = tf.constant([-128.0, 0.0, 128.0], dtype=tf.float32)
tf.sigmoid(x)
<tf.Tensor: shape=(3,), dtype=float32,
numpy=array([0. , 0.5, 1. ], dtype=float32)>

Zgodność Scipy

Odpowiednik scipy.special.expit