Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tf.shape

Wersja TensorFlow 1 Wyświetl źródło na GitHub

Zwraca kształt tensora.

Używany w notebookach

Używany w przewodniku Używany w samouczkach

Zobacz także tf.size , tf.rank .

tf.shape zwraca 1-D integer tensor reprezentujący kształt danych input .

Na przykład:

t = tf.constant([[[1, 1, 1], [2, 2, 2]], [[3, 3, 3], [4, 4, 4]]])
tf.shape(t)
<tf.Tensor: shape=(3,), dtype=int32, numpy=array([2, 2, 3], dtype=int32)>
a = tf.keras.layers.Input((None, 10))
tf.shape(a)
<tf.Tensor ... shape=(3,) dtype=int32>

W takich przypadkach użycie tf.Tensor.shape zwróci więcej informacji.

a.shape
TensorShape([None, None, 10])

(Pierwsza wartość None oznacza jeszcze nieznaną wielkość partii).

tf.shape i Tensor.shape powinny być identyczne w trybie Tensor.shape . W ramach tf.function lub w kontekście compat.v1 nie wszystkie wymiary mogą być znane do czasu wykonania. Dlatego podczas definiowania niestandardowych warstw i modeli dla trybu wykresu należy preferować dynamiczny tf.shape(x) x.shape statycznego x.shape .

input Tensor lub SparseTensor .
out_type (Opcjonalnie) Określony typ danych wyjściowych operacji ( int32 lub int64 ). Domyślnie tf.int32 .
name Nazwa operacji (opcjonalnie).

Tensor typu out_type .