Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tf.squeeze

TensorFlow 1 wersja Zobacz źródło na GitHub

Usuwa wymiary wielkości 1 od kształtu tensora.

Stosowany w notebookach

Używany w samouczków

Biorąc tensora input , operacja powraca tensora tego samego typu o wszystkich wymiarach wielkości 1 usunięte. Jeśli nie chcesz, aby usunąć wszystkie wymiary wielkość 1, można usunąć określonej wielkości 1 Wymiary określając axis .

Na przykład:

 # 't' is a tensor of shape [1, 2, 1, 3, 1, 1]
tf.shape(tf.squeeze(t))  # [2, 3]
 

Lub, aby usunąć określonego rozmiaru 1 Wymiary:

 # 't' is a tensor of shape [1, 2, 1, 3, 1, 1]
tf.shape(tf.squeeze(t, [2, 4]))  # [1, 2, 3, 1]
 

W przeciwieństwie do starszego op tf.compat.v1.squeeze ta op nie akceptuje przestarzałej squeeze_dims argument.

input Tensor . input wycisnąć.
axis Opcjonalna lista ints . Domyślnie [] . Jeżeli podano tylko ściśnie wymiary wymienione. Indeks wymiar zaczyna się od 0. Jest to błąd, aby wycisnąć wymiar, który nie jest 1. Musi być w przedziale [-rank(input), rank(input)) . Musi być określona, jeśli input jest RaggedTensor .
name Nazwę operacji (opcjonalnie).

Tensor . Ten sam typ jako input . Zawiera te same dane jako input , ale ma jeden lub więcej wymiarów wielkości 1 usunięte.

ValueError Dane wejściowe nie może być przekształcony w tensora lub określona osi nie mogą być ściśnięte.