Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tf.zeros

TensorFlow 1 wersja Zobacz źródło na GitHub

Tworzy tensor ze wszystkimi elementami ustawiony na zero.

Stosowany w notebookach

Używany w przewodniku Używany w samouczków

Zobacz także tf.zeros_like , tf.ones , tf.fill , tf.eye .

Operacja ta zwraca tensor typu dtype z kształtu shape i wszystkie elementy przedstawione na zero.

tf.zeros([3, 4], tf.int32)
<tf.Tensor: shape=(3, 4), dtype=int32, numpy=
array([[0, 0, 0, 0],
       [0, 0, 0, 0],
       [0, 0, 0, 0]], dtype=int32)>

shape list liczb całkowitych, o tuple liczb całkowitych, lub 1-D Tensor typu int32 .
dtype Dtype elementu w uzyskanej Tensor .
name Opcjonalny ciąg. Nazwę operacji.

Tensor ze wszystkimi elementami ustawiony na zero.