Tham dự Hội nghị chuyên đề Women in ML vào ngày 7 tháng 12 Đăng ký ngay

Bộ dữ liệu Huggingface

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Huggingface đã phân nhánh TFDS và cung cấp rất nhiều bộ dữ liệu văn bản. Xem ở đây để biết thêm tài liệu. Tiếp theo, bạn có thể tìm thấy danh sách tất cả các bộ dữ liệu có thể được sử dụng với TFDS.